Projenin Amacı ve Hedefleri

Spor branşları dünyada birbirini daha önce görmemiş, ortak bir geçmişe sahip olmayan insanları aynı duygu etrafında, kitleler halinde bir araya getirebilen en önemli güçlerden biridir. Özellikle futbol bu konuda diğer branşların önüne geçmektedir. Futbolun sahip olduğu birleştirici güç doğru yönetilmediği takdirde, kitleler birbiri ile karşı karşıya gelebilmekte ve futbol; kör bir düşmanlığın oluşturulduğu, kar amacı güden ya da gündem yaratmak isteyen insanların elinde kullanılan önemli bir silah haline gelmektedir.

Futbol ve diğer spor branşları içerisinde bulunanların «küfür ve şiddeti», taraftarı takıma bağlayan bir unsur olarak görmesi, özellikle dünya nüfusunun büyük bir bölümünün ortak konusu olan futbolda «doğru, etkin ve sürekli» iletişim yönetiminin gerekliliğini ortaya koymuştur.

Bu proje spor kulüplerinde taraftar, oyuncu, aile, medya ve yönetim boyutunda nefret ve şiddet söylemlerinin kullanılmaması için eğitim modüllerinin oluşturulmasını; spor kulüplerinde alt yapılardan başlatılarak oyuncu ve ailelerinde şiddetsiz iletişim bilincinin oluşturulmasını, gelecek nesillerin şiddet dili ve eyleminden uzak yetişmesini hedeflemektedir.

Tüm takımların FIFA’nın Fair Play yani Dürüst Oyun anlayışına adapte olabilmesi için uzun vadeli, temeli eğitim ve hayata geçirilen somut projelere dayanan «Futbolda Şiddete Karşı Eğitim» çalışması oluşturulmuştur. Proje spor kulüplerinin alt yapılarından başlayarak alt yapı oyuncularına Fair Play ruhu ile adil ve şiddet dilinden uzak oyun anlayışını benimsetmek sorumluluğu taşımaktadır. Alt yapı oyuncuları ve ailelerinin bu konuda bilinçlenmeleri gelecek nesillerin şiddetten uzak bir anlayışla gelişip, örnek bireyler olmalarının temelini hazırlayacaktır.

Nefret söylemi; ırkçı nefret, yabancı düşmanlığı, antisemitizm veya hoşgörüsüzlüğe dayalı diğer nefret biçimlerini yayan, teşvik eden, savunan ya da haklı gösteren her tür ifade biçimidir. Hoşgörüsüzlüğe dayalı nefret, saldırgan milliyetçilik ve etnik merkeziyetçilik, ayrımcılık ve azınlıklara, göçmenlere ve göçmen kökenli kişilere karşı düşmanlık yoluyla ifade edilen hoşgörüsüzlüğü içermektedir. Bu bağlamda stadyumlar tüm bu olumsuz duyguların açığa çıktığı arena; futbol ise öfke kusulan bir araç haline dönmüştür. Nefret söylemi varoluşunu dilsel pratikler üzerinden gerçekleştirmektedir. Söz konusu dilsel pratikler “öteki” olana yönelik kaba, sert, aşağılayıcı, ayrımcı, küfürlü, öfkeli, saldırgan bir dışavurumla ortaya çıkmaktadır. Toplumsal bir pratik olarak söylem, gruplara aidiyeti ve gruplar arası ilişkileri inşa eder, anlamlandırır hatta meşrulaştırır.

Medyada yer alan haberlerin analizi yapıldığında futbol oyununa ve spor kulüplerine değer kaybettiren küfür, şiddet ve nefret dolu söylemlerin medyanın da dilini oluşturduğu görülmektedir. Bu alanda yapılacak tüm iletişim yönetiminde medya mensuplarının da konuya dikkatini çekmek için sosyal sorumluluk çalışmaları ve kampanyalar düzenlenmesi gerekmektedir. İçinde bulunduğumuz dijital çağın tüm teknolojik imkanlarından faydalanarak, stat içerisinde Fair Play’e aykırı davranışta bulunanların gözlenmesi ve tespit edilmesinin yanı sıra, bu alanda alt yapısı olan, süreklilik arz eden ve kulübün felsefesine yansımış iletişim yönetimi ve eğitimi büyük önem arz etmektedir.

Futbol kulüpleri kendi içinde simetrik iletişimi başarı ile yönetebildiği takdirde, kendi taraftar profilini de istediği yöne çevirme becerisine sahip olabilmektedir. İmaj ve itibar çalışmasına önem veren kulüpler kendileri ile ilgili algıyı yönetmek için dürüst ve centilmen futbolcular yetiştirmeli, var olan oyuncularını eğitmeli, takım içinde yaşanabilecek iletişim kazalarını ortadan kaldırmalıdır. Tüm takımların FIFA’nın Fair Play yani Dürüst Oyun anlayışına adapte olabilmesi için uzun vadeli, temeli eğitim ve hayata geçirilen somut projelere dayanan «Şiddete Karşı Eğitim» çalışması oluşturulmuştur.

Projenin Hedefleri

Hedef kitle üzerinde beklenen etkisi nedir?
Sürekli tekrar edilen eylemler ile şiddetsiz iletişimin sporda başlayarak hayatın içine sirayet edecek şekilde her yıl yeniden ele alınması, sosyal sorumluluk çalışmaları ile pekiştirilmesi.

Beklenen faydalanıcı sayısı nedir?
İstanbul’da 1.000 alt yapı oyuncusuna ulaşmak hedeflenmektedir. Web sitesi ve sosyal medya platformları üzerinden ise Anadolu’daki takımlara da örnek olacak içerikler üretmek ve bu içerikler ile sonunda Anadolu şehirlerinde de rakibine jest yap sosyal sorumluluk çalışmaları başlatmak.

Uluslararası Ülke İmajı
Fair Play ruhu ile uluslararası Türkiye’nin uluslararası imajına sporda barış elçiliğini kazandırarak; gelecek nesillerin şiddete karşı bilinçli yetiştirilmesinde yabancı kulüplerin alt yapı oyuncularını da ülkemizdeki eğitimlere konuk oyuncu olarak davet ederek, gelecekteki turnuvalar için farkındalık yaratarak dikkat çekmek.

Toplumsal Bilinç Kazanımı
Şiddet dilini kullanmayan ve bilinçli yeni nesillerin yetişmesine katkıda bulunmak; sporda şiddet olaylarını azaltmak.

Spor Müsabakalarında Şiddet Olaylarının Azalması
Futbol başta olmak üzere tüm branşlarda birleştirici ve bütünleştirici bir çatının oluşturularak, şiddet içerikli eylem, tezahürat, medya içeriğinin üretilmesinin önlenmesi.

Farkındalık
Türkiye’nin dünyadaki önemli spor organizasyonlarında tercih edilmesi için farkındalık yaratmak.

Kalıcı Değer Kazandırma
Sürekli tekrar edilen eylemler ile şiddetsiz iletişimin sporda başlayarak hayatın içine sirayet edecek şekilde her yıl yeniden ele alınması, sosyal sorumluluk çalışmaları ile pekiştirilmesi.

Faaliyetin beklenen sonuçları sürdürülebilir mi?
Faaliyetin sonuçları gelecek nesillerin tutum ve davranış değişikliği ile spor kültürü ile şiddetin ayrıştırılmasında bir bilinç oluştururken; eğitimi alacak kitlenin aynı zamanda öğrenci olduğu da düşünüldüğünde okulda davranış şeklinde de şiddet davranış ve söylemlerinden uzaklaşması beklenmektedir. Dijital platformlardan eğitim sürekli olarak içerik üretimi ve paylaşımlarla devam edecektir.

Faaliyetin sosyo-kültürel gelişime katkısı nedir?
Verilecek olan eğitim, bireylerin kişisel gelişimine katkı sağlarken; aynı zamanda toplumsal olarak da önemli bir duygusal bulaşmaya neden olacaktır. Şiddet kültüründen uzaklaşan, barışçıl ve yardımlaşan bir neslin yetişmesi için önem arz etmektedir.

Projeye/Faaliyete ilişkin başarı ölçütleri nelerdir?
Alt yapı oyuncularının aldığı eğitim ile şiddetin futbol sporuna yansımasını sağlamak ve kamuoyuna yanlış örnek olabilecek davranış ve rol modellerin olmasını sağlamak. Futbolda şiddet eylemlerinin azalması, daha mutlu ve iyi bireyler yetiştirmek.

E-Bülten Üyeliği

Proje ile ilgili anında haberdar olmak için mail adresiniz ile kayıt olmanız yeterli olacaktır.

×